Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn/haar punt.
Értem, amit mond.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ..., toont ...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
....-val/vel ellentétben, a .......
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Ik zou zeggen dat ...
Azt mondanám, hogy ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Het lijkt mij dat ...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Naar mijn mening ...
Véleményem szerint ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Vanuit mijn standpunt ...
Véleményem szerint ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ik ben van mening dat ...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Toegegeven ..., maar ...
Hozzátéve ...., de ....
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Integendeel, ...
Ezzel ellentétben ....
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Enerzijds ...
Másrészt viszont ....
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Anderzijds ...
Másrészt ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Ondanks ...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Ondanks het feit dat ...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Tudományosan/történelmileg ...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Bijkomend ...
Mellékesen....
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Bovendien ...
Továbbá ....
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse