Hindi | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn/haar punt.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ..., toont ...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
... की तुलना मे, ... ... है.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Ik zou zeggen dat ...
मेरा मानना है कि...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Het lijkt mij dat ...
मुझे लगता है कि...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Naar mijn mening ...
मेरी राय है कि...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Vanuit mijn standpunt ...
मेरे दृष्टिकोण से
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ik ben van mening dat ...
मेरा मानना है कि
Omschrijving van een persoonlijke mening
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Toegegeven ..., maar ...
यह सच है कि..., लेकिन...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
यह सच है कि..., लेकिन...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Integendeel, ...
इसके विपरीत
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Enerzijds ...
एक तरफ से...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Anderzijds ...
दूसरी तरफ से
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Ondanks ...
इन... के होते हुए भी...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Ondanks het feit dat ...
इन... के होते हुए भी...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Bijkomend ...
वैसे...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Bovendien ...
इसके अतिरिक्त...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse