Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn/haar punt.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Mi tute konsentas, ke...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Mi tute malkonsentas, ke...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ..., toont ...
En kontrasto al..., ...montras...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
...per kontrasto kun...estas...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
...estas simila al... rilate...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
La unua..., kontraste, la dua...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Ik zou zeggen dat ...
Mi dirus, ke...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Het lijkt mij dat ...
Ŝajnas al mi, ke...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Naar mijn mening ...
Miaopinie…
Omschrijving van een persoonlijke mening
Vanuit mijn standpunt ...
El mia vidpunkto...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ik ben van mening dat ...
Mi estas de la opinio, ke...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Toegegeven ..., maar ...
Certe..., sed...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Koncedita, ..., tamen...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Integendeel, ...
Kontraŭe, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Enerzijds ...
Unuflanke...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Anderzijds ...
Aliflanke…
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Ondanks ...
Malgraŭ…
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Ondanks het feit dat ...
Malgraŭ la fakto ke...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Science/Historie parolanta...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Bijkomend ...
Parenteze...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Bovendien ...
Krome...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse