Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
言っていることはもっともだ。
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
・・・・に同意している。
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
心から・・・・という意見を支持する。
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
・・・・に強く反対である。
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
・・・・という意見に断固として反対する。
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

.....라고 말하고 싶습니다.
・・・・と言えるかもしれない。
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
・・・・のように見受けられる。
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
제 생각에는, ...
私の意見では、・・・・
Omschrijving van een persoonlijke mening
저의 관점에서는, ...
私の見方だと、・・・・
Omschrijving van een persoonlijke mening
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
私の意見としては、・・・・
Omschrijving van een persoonlijke mening
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
... 을 인정합니다. 하지만, ...
確かにそうだが、しかし・・・・
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
... 라고 하더라도, .... 입니다.
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
반대로, ...
それどころか、・・・・
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
한편으로는 ...
一方では・・・・
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
다른 한편으로는 ...
しかしその一方で・・・・
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
... 에도 불구하고, ...
・・・・にもかかわらず
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
... 한 사실에도 불구하고,
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
부수적으로, ...
ちなみに、・・・・
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
게다가, ...
その上・・・・
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse