Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
言っていることはもっともだ。
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
・・・・に同意している。
Jag håller helt med om att ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
心から・・・・という意見を支持する。
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

大まかに言って、・・・・に反対である。
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
・・・・に強く反対である。
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・という意見に断固として反対する。
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
I motsats till ..., ... visar ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
... till skillnad från ... är...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... liknar ... när det gäller ...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

・・・・と言えるかもしれない。
Jag skulle säga att ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
・・・・のように見受けられる。
För mig verkar det som att ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
私の意見では、・・・・
Enligt min åsikt ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の見方だと、・・・・
Från min synpunkt sett ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の意見としては、・・・・
Jag är av den uppfattningen att ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
確かにそうだが、しかし・・・・
Visserligen ... men ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
それどころか、・・・・
Tvärtom ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
一方では・・・・
Å ena sidan ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
しかしその一方で・・・・
Å andra sidan ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
・・・・にもかかわらず
Trots ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Trots att ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
科学的に/歴史的に言って・・・・
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
ちなみに、・・・・
För övrigt/Förresten ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
その上・・・・
Dessutom ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse