Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
言っていることはもっともだ。
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
・・・・に同意している。
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
心から・・・・という意見を支持する。
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

大まかに言って、・・・・に反対である。
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
・・・・に強く反対である。
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・という意見に断固として反対する。
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... giống với... ở chỗ...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... và... khác nhau ở chỗ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

・・・・と言えるかもしれない。
Tôi cho rằng...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
・・・・のように見受けられる。
Tôi thấy rằng...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
私の意見では、・・・・
Cá nhân tôi cho rằng...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の見方だと、・・・・
Theo quan điểm của tôi...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の意見としては、・・・・
Tôi mang quan điểm rằng...
Omschrijving van een persoonlijke mening
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Tôi tin rằng... bởi vì...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
確かにそうだが、しかし・・・・
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
それどころか、・・・・
Trái lại,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
一方では・・・・
Một mặt,...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
しかしその一方で・・・・
Mặt khác,...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
・・・・にもかかわらず
Mặc dù...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Mặc dù/Bất chấp...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
科学的に/歴史的に言って・・・・
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
ちなみに、・・・・
Nhân tiện/Nhân thể...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
その上・・・・
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse