Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
言っていることはもっともだ。
Demek istediğini anlıyorum.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
・・・・に同意している。
...'a tamamen katılıyorum.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
心から・・・・という意見を支持する。
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

大まかに言って、・・・・に反対である。
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
・・・・に強く反対である。
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・という意見に断固として反対する。
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
...'a karşın ...'daki ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

・・・・と言えるかもしれない。
Demek istediğim ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
・・・・のように見受けられる。
Bana öyle görünüyor ki ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
私の意見では、・・・・
Bence ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の見方だと、・・・・
Benim bakış açıma göre ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の意見としては、・・・・
... görüşündeyim.
Omschrijving van een persoonlijke mening
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
İnancıma göre ... çünkü ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
確かにそうだが、しかし・・・・
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
それどころか、・・・・
Ancak buna karşıt olarak ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
一方では・・・・
Bir açıdan baktığımızda ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
しかしその一方で・・・・
Diğer açıdan baktığımızda ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
・・・・にもかかわらず
... olmasına rağmen
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
... gibi bir gerçeğe rağmen
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
科学的に/歴史的に言って・・・・
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
ちなみに、・・・・
Antiparantez ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
その上・・・・
Buna ilaveten ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse