Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
言っていることはもっともだ。
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
・・・・に同意している。
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
心から・・・・という意見を支持する。
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

大まかに言って、・・・・に反対である。
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
・・・・に強く反対である。
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・という意見に断固として反対する。
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
... na rozdíl od... je/jsou...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... a... se liší, pokud jde o...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
První... na rozdíl od druhého...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

・・・・と言えるかもしれない。
Řekla bych, že...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
・・・・のように見受けられる。
Zdá se mi, že...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
私の意見では、・・・・
Podle mého názoru...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の見方だと、・・・・
Z mého pohledu...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の意見としては、・・・・
Jsem toho názoru, že...
Omschrijving van een persoonlijke mening
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
確かにそうだが、しかし・・・・
Nelze popřít, že..., ale ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Nelze popřít, že..., nicméně...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
それどころか、・・・・
Naopak/Naproti očekávání...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
一方では・・・・
Na jedné straně...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
しかしその一方で・・・・
Na druhé straně...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
・・・・にもかかわらず
Navzdory...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Navzdory tomu, že...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
科学的に/歴史的に言って・・・・
Vědecky/Historicky vzato...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
ちなみに、・・・・
Mimochodem...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
その上・・・・
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse