Thai | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
言っていることはもっともだ。
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
・・・・に同意している。
ฉันยอมรับว่า...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
心から・・・・という意見を支持する。
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

大まかに言って、・・・・に反対である。
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・の理由で・・・・に反対である。
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
・・・・に強く反対である。
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・という意見に断固として反対する。
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

・・・・と言えるかもしれない。
ฉันจะพูดว่า...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
・・・・のように見受けられる。
ดูเหมือนว่า...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
私の意見では、・・・・
ในความคิดเห็นของฉัน...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の見方だと、・・・・
ในความคิดเห็นของฉัน...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の意見としては、・・・・
ในความคิดเห็นของฉัน...
Omschrijving van een persoonlijke mening
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
加えて、これに反する意見もある:・・・・
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
確かにそうだが、しかし・・・・
ยอมรับ...แต่...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
それどころか、・・・・
ในทางตรงกันข้าม...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
一方では・・・・
ในอีกด้านหนึ่ง...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
しかしその一方で・・・・
ในอีกด้านหนึ่ง...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
・・・・にもかかわらず
ถึงแม้ว่า...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
ถึงแม้ว่า...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
科学的に/歴史的に言って・・・・
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
ちなみに、・・・・
โดยบังเอิญ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
その上・・・・
นอกจากนี้...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse