Spaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
En términos generales, coincido con X porque...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Uno tiende a concordar con X ya que...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
言っていることはもっともだ。
Comprendo su planteamiento...
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
・・・・に同意している。
Coincido totalmente en que...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
心から・・・・という意見を支持する。
Respaldo completamente la idea de que...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

大まかに言って、・・・・に反対である。
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
・・・・に強く反対である。
Difiero completamente en relación a...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・という意見に断固として反対する。
Me opongo firmemente a la idea de que...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
En contraste con..., ... muestra...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
... en contraste con... es/son...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... es similar a... en lo referente a...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... y... difieren en relación a...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

・・・・と言えるかもしれない。
Podría decir que...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
・・・・のように見受けられる。
A mi parecer...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
私の意見では、・・・・
En mi opinión...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の見方だと、・・・・
Desde mi punto de vista...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の意見としては、・・・・
Soy de la opinión de que...
Omschrijving van een persoonlijke mening
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
A mi parecer... debido a que...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
確かにそうだが、しかし・・・・
Es cierto que..., pero...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
それどころか、・・・・
Por el contrario,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
一方では・・・・
Por una parte...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
しかしその一方で・・・・
Por otra parte...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
・・・・にもかかわらず
A pesar de...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
A pesar de que...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
科学的に/歴史的に言って・・・・
Desde el punto de vista científico / histórico...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
ちなみに、・・・・
Cabe acotar...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
その上・・・・
Además,...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse