Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Cineva este de acord cu...deoarece...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
言っていることはもっともだ。
Înţeleg punctul său de vedere.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
・・・・に同意している。
Sunt în totalitate de acord că...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
心から・・・・という意見を支持する。
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

大まかに言って、・・・・に反対である。
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
・・・・に強く反対である。
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・という意見に断固として反対する。
Mă opun total ideii conform căreia...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
...în opoziţie cu...este/sunt...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

・・・・と言えるかもしれない。
Aş putea spune că...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
・・・・のように見受けられる。
Impresia mea este că...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
私の意見では、・・・・
După părerea mea,...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の見方だと、・・・・
Din punctul meu de vedere...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の意見としては、・・・・
Sunt de părere că...
Omschrijving van een persoonlijke mening
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Convingerea mea este că... deoarece...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
確かにそうだが、しかし・・・・
Admitem faptul că..., dar...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Se admite faptul că..., însă...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
それどころか、・・・・
Din contră,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
一方では・・・・
Pe de o parte...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
しかしその一方で・・・・
Pe de altă parte...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
・・・・にもかかわらず
Contrar...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
În ciuda faptului că...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
科学的に/歴史的に言って・・・・
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
ちなみに、・・・・
Întâmplător...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
その上・・・・
Mai mult decât atât...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse