Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
De modo geral, concorda-se com ... porque...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Tende-se a concordar com...porque...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
言っていることはもっともだ。
Percebe-se o seu propósito.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
・・・・に同意している。
É consenso que...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
心から・・・・という意見を支持する。
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

大まかに言って、・・・・に反対である。
Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Tende-se a discordar de...porque...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
・・・・に強く反対である。
Discorda-se totamente de/do/da...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・という意見に断固として反対する。
Opõe-se à idéia que...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Em contraste com..., mostra que...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
...em contraste com...é/são...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
...e...diferem em termos de...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

・・・・と言えるかもしれない。
Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
・・・・のように見受けられる。
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
私の意見では、・・・・
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の見方だと、・・・・
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の意見としては、・・・・
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Omschrijving van een persoonlijke mening
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Examina-se/Analisa-se agora...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
確かにそうだが、しかし・・・・
Reconhecidamente..., mas...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Reconhecidamente....Porém...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
それどころか、・・・・
Ao contrário,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
一方では・・・・
Por um lado...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
しかしその一方で・・・・
Por outro lado...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
・・・・にもかかわらず
Apesar de...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
A despeito de...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
科学的に/歴史的に言って・・・・
Cientificamente/ Historicamente falando...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
ちなみに、・・・・
Incidentalmente...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
その上・・・・
Além disso,...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse