Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
言っていることはもっともだ。
Értem, amit mond.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
・・・・に同意している。
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
心から・・・・という意見を支持する。
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

大まかに言って、・・・・に反対である。
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
・・・・に強く反対である。
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・という意見に断固として反対する。
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
....-val/vel ellentétben, a .......
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

・・・・と言えるかもしれない。
Azt mondanám, hogy ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
・・・・のように見受けられる。
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
私の意見では、・・・・
Véleményem szerint ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の見方だと、・・・・
Véleményem szerint ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の意見としては、・・・・
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
確かにそうだが、しかし・・・・
Hozzátéve ...., de ....
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
それどころか、・・・・
Ezzel ellentétben ....
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
一方では・・・・
Másrészt viszont ....
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
しかしその一方で・・・・
Másrészt ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
・・・・にもかかわらず
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
科学的に/歴史的に言って・・・・
Tudományosan/történelmileg ...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
ちなみに、・・・・
Mellékesen....
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
その上・・・・
Továbbá ....
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse