Hindi | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
言っていることはもっともだ。
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
・・・・に同意している。
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
心から・・・・という意見を支持する。
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

大まかに言って、・・・・に反対である。
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・の理由で・・・・に反対である。
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
・・・・に強く反対である。
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・という意見に断固として反対する。
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
... की तुलना मे, ... ... है.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

・・・・と言えるかもしれない。
मेरा मानना है कि...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
・・・・のように見受けられる。
मुझे लगता है कि...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
私の意見では、・・・・
मेरी राय है कि...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の見方だと、・・・・
मेरे दृष्टिकोण से
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の意見としては、・・・・
मेरा मानना है कि
Omschrijving van een persoonlijke mening
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
加えて、これに反する意見もある:・・・・
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
確かにそうだが、しかし・・・・
यह सच है कि..., लेकिन...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
यह सच है कि..., लेकिन...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
それどころか、・・・・
इसके विपरीत
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
一方では・・・・
एक तरफ से...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
しかしその一方で・・・・
दूसरी तरफ से
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
・・・・にもかかわらず
इन... के होते हुए भी...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
इन... के होते हुए भी...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
科学的に/歴史的に言って・・・・
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
ちなみに、・・・・
वैसे...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
その上・・・・
इसके अतिरिक्त...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse