Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
言っていることはもっともだ。
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
・・・・に同意している。
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
心から・・・・という意見を支持する。
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

大まかに言って、・・・・に反対である。
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
・・・・に強く反対である。
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・という意見に断固として反対する。
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

・・・・と言えるかもしれない。
Θα μπορούσα να πω ότι...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
・・・・のように見受けられる。
Μου φαίνεται ότι...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
私の意見では、・・・・
Κατά την γνώμη μου...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の見方だと、・・・・
Κατά την δική μου άποψη...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の意見としては、・・・・
Είμαι της γνώμης ότι...
Omschrijving van een persoonlijke mening
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
確かにそうだが、しかし・・・・
Βεβαίως..., αλλά...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
それどころか、・・・・
Αντιθέτως, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
一方では・・・・
Από τη μία...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
しかしその一方で・・・・
Από την άλλη...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
・・・・にもかかわらず
Παρόλο που...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Παρά το γεγονός ότι...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
科学的に/歴史的に言って・・・・
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
ちなみに、・・・・
Παρεμπιπτόντως...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
その上・・・・
Επιπροσθέτως...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse