Frans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
言っていることはもっともだ。
Je comprends son point de vue.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
・・・・に同意している。
Je suis entièrement d'accord que...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
心から・・・・という意見を支持する。
Je cautionne entièrement l'idée que...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

大まかに言って、・・・・に反対である。
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・の理由で・・・・に反対である。
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
・・・・に強く反対である。
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・という意見に断固として反対する。
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
...and... sont similaires/différents au regard de...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
En opposition avec..., ...montre...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
..., par contraste avec..., est/sont...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
...est similaire à... en ce qui concerne...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
...et... diffèrent en termes de...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Le premier..., a contrario, le second...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

・・・・と言えるかもしれない。
Je dirais que...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
・・・・のように見受けられる。
Il me semble que...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
私の意見では、・・・・
À mon sens...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の見方だと、・・・・
Selon mon point de vue...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の意見としては、・・・・
Je suis d'opinion que...
Omschrijving van een persoonlijke mening
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
加えて、これに反する意見もある:・・・・
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
確かにそうだが、しかし・・・・
De l'avis général..., mais...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Il va de soi que..., cependant...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
それどころか、・・・・
Au contraire, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
一方では・・・・
D'un coté...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
しかしその一方で・・・・
D'un autre côté...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
・・・・にもかかわらず
En dépit de...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
En dépit du fait que...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
科学的に/歴史的に言って・・・・
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
ちなみに、・・・・
À propos de...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
その上・・・・
En outre...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse