Duits | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
言っていることはもっともだ。
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
・・・・に同意している。
Ich stimme völlig zu, dass...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
心から・・・・という意見を支持する。
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

大まかに言って、・・・・に反対である。
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
・・・・に強く反対である。
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・という意見に断固として反対する。
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... ähnelt ... hinsichtlich...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

・・・・と言えるかもしれない。
Ich würde sagen, dass...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
・・・・のように見受けられる。
Es scheint mir, dass...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
私の意見では、・・・・
Meiner Meinung nach...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の見方だと、・・・・
Von meinem Standpunkt aus...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の意見としては、・・・・
Ich bin der Ansicht, dass...
Omschrijving van een persoonlijke mening
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
確かにそうだが、しかし・・・・
Zugegebenermaßen... , aber...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
それどころか、・・・・
Im Gegenteil...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
一方では・・・・
Einerseits...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
しかしその一方で・・・・
Andererseits...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
・・・・にもかかわらず
Trotz...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
科学的に/歴史的に言って・・・・
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
ちなみに、・・・・
Im Übrigen...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
その上・・・・
Darüber hinaus...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse