Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
言っていることはもっともだ。
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
・・・・に同意している。
Jeg er fuldstændig enig i det...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
心から・・・・という意見を支持する。
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

大まかに言って、・・・・に反対である。
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
・・・・に強く反対である。
Jeg er stærkt uenig i at...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・という意見に断固として反対する。
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
I modsætning til..., ...viser...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
...i modsætning til... er...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
...er lig... i forbindelse med
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
...og... er forskellige med hensyn til...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Den første..., i modsætning til, den anden...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

・・・・と言えるかもしれない。
Jeg ville sige at...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
・・・・のように見受けられる。
For mig virker det som om at...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
私の意見では、・・・・
Efter min mening...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の見方だと、・・・・
Fra mit synspunkt...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の意見としては、・・・・
Jeg er af den mening at...
Omschrijving van een persoonlijke mening
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Det er min opfattelse at... fordi...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
確かにそうだが、しかし・・・・
Indrømmet..., men...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Er det sandt at..., men faktum er at...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Selvom, ikke desto mindre...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
それどころか、・・・・
Derimod,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
一方では・・・・
På den ene side...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
しかしその一方で・・・・
På den anden side...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
・・・・にもかかわらず
På trods af...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Til trods for det faktum at...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
科学的に/歴史的に言って・・・・
Videnskabeligt/historisk set...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
ちなみに、・・・・
I øvrigt...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
その上・・・・
Endvidere...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse