Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
一般来说,我同意...,因为...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
人们较倾向于同意...,因为...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
言っていることはもっともだ。
我能理解他/她的观点。
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
・・・・に同意している。
我完全同意...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
心から・・・・という意見を支持する。
我完全赞同...的观点。
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

大まかに言って、・・・・に反対である。
总的来说,我不同意...,因为...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・の理由で・・・・に反対である。
人们较倾向于不同意...,因为...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
我明白他的意思,但是完全不同意。
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
・・・・に強く反対である。
我强烈不同意...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・という意見に断固として反対する。
我坚决反对...的观点
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
就...方面,...和...相似/不同
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
和...比,...表明...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
对比...,...是...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
在...方面,...和...是相似的
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
在...方面,...和...不同
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
第一...,与此对比,第二...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
...和...的一个不同点是...,而...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

・・・・と言えるかもしれない。
我想说的是...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
・・・・のように見受けられる。
对我来说,它像是...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
私の意見では、・・・・
在我看来...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の見方だと、・・・・
我认为...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の意見としては、・・・・
我的观点是...
Omschrijving van een persoonlijke mening
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
我相信...,因为...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
现在让我们分析/转到/研究...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
...清楚了,让我们把注意力转到...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
加えて、これに反する意見もある:・・・・
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
確かにそうだが、しかし・・・・
诚然...,但是...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
...是对的,但是事实上...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
诚然...,但是...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
それどころか、・・・・
相反...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
一方では・・・・
一方面...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
しかしその一方で・・・・
另一方面...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
・・・・にもかかわらず
尽管...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
尽管...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
科学的に/歴史的に言って・・・・
从科学/历史角度讲...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
ちなみに、・・・・
附带说一句...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
その上・・・・
此外...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse