Arabisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
言っていることはもっともだ。
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
・・・・に同意している。
أتفق تماماً على أنّ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
心から・・・・という意見を支持する。
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

大まかに言って、・・・・に反対である。
أختلف عموما مع... لأنّ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・の理由で・・・・に反対である。
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
・・・・に強く反対である。
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・という意見に断固として反対する。
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
على النقيض من... هو \ هم...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
...و ... يختلف من حيثُ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

・・・・と言えるかもしれない。
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
・・・・のように見受けられる。
يبدو لي أنّ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
私の意見では、・・・・
في رأيِي...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の見方だと、・・・・
مِنْ وجهة نظري...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の意見としては、・・・・
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
加えて、これに反する意見もある:・・・・
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
確かにそうだが、しかし・・・・
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
それどころか、・・・・
على العكس، ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
一方では・・・・
من جهةٍ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
しかしその一方で・・・・
من جهةٍ أخرى...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
・・・・にもかかわらず
على الرغم من...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
科学的に/歴史的に言って・・・・
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
ちなみに、・・・・
وبالمناسبة فإنّ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
その上・・・・
علاوة على ذلك...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse