Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Si può comprendere il punto di vista di...
Înţeleg punctul său de vedere.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Sunt în totalitate de acord că...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Sostengo l'idea secondo la quale...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Mă opun total ideii conform căreia...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
A differenza di..., ... mostra...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In contrasto con..., .... è...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... è simile a ... in quanto entrambi...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... e... differiscono in termini di...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Si potrebbe dunque affermare che...
Aş putea spune că...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Impresia mea este că...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Secondo il mio punto di vista...
După părerea mea,...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Da una prospettiva prettamente personale...
Din punctul meu de vedere...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Sono dell'idea che...
Sunt de părere că...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Convingerea mea este că... deoarece...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Spostando l'attenzione verso...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Admitem faptul că..., dar...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Se admite faptul că..., însă...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Al contrario...
Din contră,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Da un lato...
Pe de o parte...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Dall'altro...
Pe de altă parte...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A dispetto di...
Contrar...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Nonostante si ritenga che...
În ciuda faptului că...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Scientificamente/Storicamente...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
A tal proposito...
Întâmplător...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Inoltre...
Mai mult decât atât...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse