Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Si può comprendere il punto di vista di...
言っていることはもっともだ。
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
・・・・に同意している。
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Sostengo l'idea secondo la quale...
心から・・・・という意見を支持する。
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
・・・・に強く反対である。
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
・・・・という意見に断固として反対する。
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
A differenza di..., ... mostra...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In contrasto con..., .... è...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... è simile a ... in quanto entrambi...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... e... differiscono in termini di...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Si potrebbe dunque affermare che...
・・・・と言えるかもしれない。
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
・・・・のように見受けられる。
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Secondo il mio punto di vista...
私の意見では、・・・・
Omschrijving van een persoonlijke mening
Da una prospettiva prettamente personale...
私の見方だと、・・・・
Omschrijving van een persoonlijke mening
Sono dell'idea che...
私の意見としては、・・・・
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Spostando l'attenzione verso...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
確かにそうだが、しかし・・・・
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Al contrario...
それどころか、・・・・
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Da un lato...
一方では・・・・
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Dall'altro...
しかしその一方で・・・・
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A dispetto di...
・・・・にもかかわらず
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Nonostante si ritenga che...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Scientificamente/Storicamente...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
A tal proposito...
ちなみに、・・・・
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Inoltre...
その上・・・・
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse