Hindi | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Si può comprendere il punto di vista di...
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Sostengo l'idea secondo la quale...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
A differenza di..., ... mostra...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In contrasto con..., .... è...
... की तुलना मे, ... ... है.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... è simile a ... in quanto entrambi...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... e... differiscono in termini di...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Si potrebbe dunque affermare che...
मेरा मानना है कि...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
मुझे लगता है कि...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Secondo il mio punto di vista...
मेरी राय है कि...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Da una prospettiva prettamente personale...
मेरे दृष्टिकोण से
Omschrijving van een persoonlijke mening
Sono dell'idea che...
मेरा मानना है कि
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Spostando l'attenzione verso...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
यह सच है कि..., लेकिन...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
यह सच है कि..., लेकिन...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Al contrario...
इसके विपरीत
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Da un lato...
एक तरफ से...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Dall'altro...
दूसरी तरफ से
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A dispetto di...
इन... के होते हुए भी...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Nonostante si ritenga che...
इन... के होते हुए भी...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Scientificamente/Storicamente...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
A tal proposito...
वैसे...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Inoltre...
इसके अतिरिक्त...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse