Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Si può comprendere il punto di vista di...
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Sostengo l'idea secondo la quale...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Jeg er stærkt uenig i at...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
A differenza di..., ... mostra...
I modsætning til..., ...viser...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In contrasto con..., .... è...
...i modsætning til... er...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... è simile a ... in quanto entrambi...
...er lig... i forbindelse med
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... e... differiscono in termini di...
...og... er forskellige med hensyn til...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Si potrebbe dunque affermare che...
Jeg ville sige at...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
For mig virker det som om at...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Secondo il mio punto di vista...
Efter min mening...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Da una prospettiva prettamente personale...
Fra mit synspunkt...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Sono dell'idea che...
Jeg er af den mening at...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Det er min opfattelse at... fordi...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Spostando l'attenzione verso...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Indrømmet..., men...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Selvom, ikke desto mindre...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Al contrario...
Derimod,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Da un lato...
På den ene side...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Dall'altro...
På den anden side...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A dispetto di...
På trods af...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Nonostante si ritenga che...
Til trods for det faktum at...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Scientificamente/Storicamente...
Videnskabeligt/historisk set...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
A tal proposito...
I øvrigt...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Inoltre...
Endvidere...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse