Arabisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Si può comprendere il punto di vista di...
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
أتفق تماماً على أنّ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Sostengo l'idea secondo la quale...
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
أختلف عموما مع... لأنّ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
A differenza di..., ... mostra...
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In contrasto con..., .... è...
على النقيض من... هو \ هم...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... è simile a ... in quanto entrambi...
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... e... differiscono in termini di...
...و ... يختلف من حيثُ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Si potrebbe dunque affermare che...
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
يبدو لي أنّ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Secondo il mio punto di vista...
في رأيِي...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Da una prospettiva prettamente personale...
مِنْ وجهة نظري...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Sono dell'idea che...
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Spostando l'attenzione verso...
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Al contrario...
على العكس، ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Da un lato...
من جهةٍ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Dall'altro...
من جهةٍ أخرى...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A dispetto di...
على الرغم من...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Nonostante si ritenga che...
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Scientificamente/Storicamente...
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
A tal proposito...
وبالمناسبة فإنّ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Inoltre...
علاوة على ذلك...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse