Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Согласие
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Értem, amit mond.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Я полностью согласен, что...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Я совершенно не соголасен с...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
И наоборот, ... показывает...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
....-val/vel ellentétben, a .......
В отличие от...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
... и ... различаются в понимании ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Первое...., второе, напротив, ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Azt mondanám, hogy ...
Я бы предположил, что...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Мне кажется, что...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Véleményem szerint ...
Я считаю, что...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Véleményem szerint ...
По моему мнению...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Я придерживаюсь мнения, что...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Я полагаю, что...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Нельзя не заметить, что ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Hozzátéve ...., de ....
Согласен.., но...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Согласен,... , и тем неменее
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Ezzel ellentétben ....
Напротив,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Másrészt viszont ....
С одной стороны
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Másrészt ...
С другой стороны...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Несмотря на
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Хотя...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Tudományosan/történelmileg ...
Говоря научным языком...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Mellékesen....
Между прочим...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Továbbá ....
Более того...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse