Koreaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Értem, amit mond.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
....-val/vel ellentétben, a .......
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Azt mondanám, hogy ...
.....라고 말하고 싶습니다.
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Nekem úgy tűnik, hogy ...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Véleményem szerint ...
제 생각에는, ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Véleményem szerint ...
저의 관점에서는, ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Omschrijving van een persoonlijke mening
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Hozzátéve ...., de ....
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Ezzel ellentétben ....
반대로, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Másrészt viszont ....
한편으로는 ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Másrészt ...
다른 한편으로는 ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Ellentében a ....-val/vel, a ....
... 에도 불구하고, ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
... 한 사실에도 불구하고,
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Tudományosan/történelmileg ...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Mellékesen....
부수적으로, ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Továbbá ....
게다가, ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse