Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Értem, amit mond.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Mi tute konsentas, ke...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Mi tute malkonsentas, ke...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
En kontrasto al..., ...montras...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
....-val/vel ellentétben, a .......
...per kontrasto kun...estas...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
...estas simila al... rilate...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
La unua..., kontraste, la dua...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Azt mondanám, hogy ...
Mi dirus, ke...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Ŝajnas al mi, ke...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Véleményem szerint ...
Miaopinie…
Omschrijving van een persoonlijke mening
Véleményem szerint ...
El mia vidpunkto...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Mi estas de la opinio, ke...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Hozzátéve ...., de ....
Certe..., sed...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Koncedita, ..., tamen...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Ezzel ellentétben ....
Kontraŭe, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Másrészt viszont ....
Unuflanke...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Másrészt ...
Aliflanke…
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Malgraŭ…
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Malgraŭ la fakto ke...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Tudományosan/történelmileg ...
Science/Historie parolanta...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Mellékesen....
Parenteze...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Továbbá ....
Krome...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse