Thai | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
ฉันยอมรับว่า...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Θα μπορούσα να πω ότι...
ฉันจะพูดว่า...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Μου φαίνεται ότι...
ดูเหมือนว่า...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Κατά την γνώμη μου...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Κατά την δική μου άποψη...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Είμαι της γνώμης ότι...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Βεβαίως..., αλλά...
ยอมรับ...แต่...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Αντιθέτως, ...
ในทางตรงกันข้าม...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Από τη μία...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Από την άλλη...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Παρόλο που...
ถึงแม้ว่า...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Παρά το γεγονός ότι...
ถึงแม้ว่า...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Παρεμπιπτόντως...
โดยบังเอิญ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Επιπροσθέτως...
นอกจากนี้...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse