Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
W pełni się zgadzam z...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
....i...rożnią się pod względem...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Θα μπορούσα να πω ότι...
Powiedziałbym, że...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Μου φαίνεται ότι...
Wydaje mi się, że...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Κατά την γνώμη μου...
Moim zdaniem...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Κατά την δική μου άποψη...
Z mojego punktu widzenia...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Είμαι της γνώμης ότι...
Jestem zdania, że...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Βεβαίως..., αλλά...
Wprawdzie..., ale...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Αντιθέτως, ...
Przeciwnie, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Από τη μία...
Z jednej strony...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Από την άλλη...
Z drugiej strony...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Παρόλο που...
Pomimo/Wbrew...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Παρά το γεγονός ότι...
Pomimo faktu, że...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Παρεμπιπτόντως...
Nawiasem mówiąc, ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Επιπροσθέτως...
Ponadto...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse