Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
言っていることはもっともだ。
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
・・・・に同意している。
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
心から・・・・という意見を支持する。
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
・・・・に強く反対である。
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
・・・・という意見に断固として反対する。
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Θα μπορούσα να πω ότι...
・・・・と言えるかもしれない。
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Μου φαίνεται ότι...
・・・・のように見受けられる。
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Κατά την γνώμη μου...
私の意見では、・・・・
Omschrijving van een persoonlijke mening
Κατά την δική μου άποψη...
私の見方だと、・・・・
Omschrijving van een persoonlijke mening
Είμαι της γνώμης ότι...
私の意見としては、・・・・
Omschrijving van een persoonlijke mening
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Βεβαίως..., αλλά...
確かにそうだが、しかし・・・・
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Αντιθέτως, ...
それどころか、・・・・
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Από τη μία...
一方では・・・・
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Από την άλλη...
しかしその一方で・・・・
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Παρόλο που...
・・・・にもかかわらず
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Παρά το γεγονός ότι...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Παρεμπιπτόντως...
ちなみに、・・・・
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Επιπροσθέτως...
その上・・・・
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse