Frans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Je comprends son point de vue.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Je suis entièrement d'accord que...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
En opposition avec..., ...montre...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
..., par contraste avec..., est/sont...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
...et... diffèrent en termes de...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Le premier..., a contrario, le second...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Θα μπορούσα να πω ότι...
Je dirais que...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Μου φαίνεται ότι...
Il me semble que...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Κατά την γνώμη μου...
À mon sens...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Κατά την δική μου άποψη...
Selon mon point de vue...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Είμαι της γνώμης ότι...
Je suis d'opinion que...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Βεβαίως..., αλλά...
De l'avis général..., mais...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Il va de soi que..., cependant...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Αντιθέτως, ...
Au contraire, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Από τη μία...
D'un coté...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Από την άλλη...
D'un autre côté...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Παρόλο που...
En dépit de...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Παρά το γεγονός ότι...
En dépit du fait que...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Παρεμπιπτόντως...
À propos de...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Επιπροσθέτως...
En outre...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse