Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Mi tute konsentas, ke...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Mi tute malkonsentas, ke...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
En kontrasto al..., ...montras...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
...per kontrasto kun...estas...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
...estas simila al... rilate...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
La unua..., kontraste, la dua...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Θα μπορούσα να πω ότι...
Mi dirus, ke...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Μου φαίνεται ότι...
Ŝajnas al mi, ke...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Κατά την γνώμη μου...
Miaopinie…
Omschrijving van een persoonlijke mening
Κατά την δική μου άποψη...
El mia vidpunkto...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Είμαι της γνώμης ότι...
Mi estas de la opinio, ke...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Βεβαίως..., αλλά...
Certe..., sed...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Koncedita, ..., tamen...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Αντιθέτως, ...
Kontraŭe, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Από τη μία...
Unuflanke...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Από την άλλη...
Aliflanke…
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Παρόλο που...
Malgraŭ…
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Παρά το γεγονός ότι...
Malgraŭ la fakto ke...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Science/Historie parolanta...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Παρεμπιπτόντως...
Parenteze...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Επιπροσθέτως...
Krome...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse