Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
De modo geral, concorda-se com ... porque...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Tende-se a concordar com...porque...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Percebe-se o seu propósito.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
É consenso que...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Tende-se a discordar de...porque...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Discorda-se totamente de/do/da...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Opõe-se à idéia que...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Verrattuna ..., ... näyttää...
Em contraste com..., mostra que...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Päinvastoin kuin ..., ... on...
...em contraste com...é/são...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... muistuttaa ... suhteessa...
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... ja ... eroavat ... perusteilta...
...e...diferem em termos de...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Voisin sanoa, että...
Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Vaikuttaa siltä, että...
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Mielestäni...
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Omschrijving van een persoonlijke mening
Omalta näkökantiltani katsoen...
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Omschrijving van een persoonlijke mening
Olen sitä mieltä, että...
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Omschrijving van een persoonlijke mening
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Uskon, että..., sillä...
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Examina-se/Analisa-se agora...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Kieltämättä..., mutta...
Reconhecidamente..., mas...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Reconhecidamente....Porém...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Päinvastoin...
Ao contrário,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Toisaalta...
Por um lado...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Toisaalta...
Por outro lado...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Huolimatta...
Apesar de...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Huolimatta siitä, että...
A despeito de...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Cientificamente/ Historicamente falando...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Ohimennen...
Incidentalmente...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Lisäksi...
Além disso,...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse