Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
W pełni się zgadzam z...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Verrattuna ..., ... näyttää...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Päinvastoin kuin ..., ... on...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... muistuttaa ... suhteessa...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... ja ... eroavat ... perusteilta...
....i...rożnią się pod względem...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Voisin sanoa, että...
Powiedziałbym, że...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Vaikuttaa siltä, että...
Wydaje mi się, że...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Mielestäni...
Moim zdaniem...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Omalta näkökantiltani katsoen...
Z mojego punktu widzenia...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Olen sitä mieltä, että...
Jestem zdania, że...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Uskon, että..., sillä...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Kieltämättä..., mutta...
Wprawdzie..., ale...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Päinvastoin...
Przeciwnie, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Toisaalta...
Z jednej strony...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Toisaalta...
Z drugiej strony...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Huolimatta...
Pomimo/Wbrew...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Huolimatta siitä, että...
Pomimo faktu, że...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Ohimennen...
Nawiasem mówiąc, ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Lisäksi...
Ponadto...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse