Frans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Je comprends son point de vue.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Je suis entièrement d'accord que...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Verrattuna ..., ... näyttää...
En opposition avec..., ...montre...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Päinvastoin kuin ..., ... on...
..., par contraste avec..., est/sont...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... muistuttaa ... suhteessa...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... ja ... eroavat ... perusteilta...
...et... diffèrent en termes de...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Le premier..., a contrario, le second...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Voisin sanoa, että...
Je dirais que...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Vaikuttaa siltä, että...
Il me semble que...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Mielestäni...
À mon sens...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Omalta näkökantiltani katsoen...
Selon mon point de vue...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Olen sitä mieltä, että...
Je suis d'opinion que...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Uskon, että..., sillä...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Kieltämättä..., mutta...
De l'avis général..., mais...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Il va de soi que..., cependant...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Päinvastoin...
Au contraire, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Toisaalta...
D'un coté...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Toisaalta...
D'un autre côté...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Huolimatta...
En dépit de...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Huolimatta siitä, että...
En dépit du fait que...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Ohimennen...
À propos de...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Lisäksi...
En outre...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse