Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Mi tute konsentas, ke...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Mi tute malkonsentas, ke...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
En kontrasto al..., ...montras...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...per kontrasto kun...estas...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...estas simila al... rilate...
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
...kaj... malsamas en terminoj de...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
La unua..., kontraste, la dua...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Mi dirus, ke...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Ŝajnas al mi, ke...
Μου φαίνεται ότι...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Miaopinie…
Κατά την γνώμη μου...
Omschrijving van een persoonlijke mening
El mia vidpunkto...
Κατά την δική μου άποψη...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Mi estas de la opinio, ke...
Είμαι της γνώμης ότι...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Certe..., sed...
Βεβαίως..., αλλά...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Koncedita, ..., tamen...
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Kontraŭe, ...
Αντιθέτως, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Unuflanke...
Από τη μία...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Aliflanke…
Από την άλλη...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Malgraŭ…
Παρόλο που...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Malgraŭ la fakto ke...
Παρά το γεγονός ότι...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Science/Historie parolanta...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Parenteze...
Παρεμπιπτόντως...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Krome...
Επιπροσθέτως...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse