Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Broadly speaking, I agree with… because…
De modo geral, concorda-se com ... porque...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
One is very much inclined to agree with… because…
Tende-se a concordar com...porque...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
I can see his/her point.
Percebe-se o seu propósito.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
I entirely agree that…
É consenso que...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
I endorse wholeheartedly the opinion that…
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Broadly speaking, I disagree with… because…
Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
One is very much inclined to disagree with… because…
Tende-se a discordar de...porque...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
I can see his point, but disagree with it entirely.
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
I strongly disagree that…
Discorda-se totamente de/do/da...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
I am firmly opposed to the idea that…
Opõe-se à idéia que...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

…and…are similar/different as regards to…
...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
In contrast to…, …shows…
Em contraste com..., mostra que...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
…by contrast with… is/are…
...em contraste com...é/são...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
…is similar to… in respect of…
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
…and… differ in terms of...
...e...diferem em termos de...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
The first…, by contrast, the second…
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
One difference between… and… is that…, whereas…
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

I would say that…
Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
It seems to me that…
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
In my opinion…
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Omschrijving van een persoonlijke mening
From my point of view…
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Omschrijving van een persoonlijke mening
I am of the opinion that…
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Omschrijving van een persoonlijke mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
It is my belief that… because…
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Let us now analyze/turn to/examine…
Examina-se/Analisa-se agora...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Admittedly…, but…
Reconhecidamente..., mas...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
It is true that…, yet the fact remains that…
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Granted, …, nevertheless…
Reconhecidamente....Porém...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
On the contrary, …
Ao contrário,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
On the one hand…
Por um lado...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
On the other hand…
Por outro lado...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
In spite of…
Apesar de...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Despite the fact that…
A despeito de...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Scientifically/Historically speaking…
Cientificamente/ Historicamente falando...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Incidentally…
Incidentalmente...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Furthermore…
Além disso,...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse