Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Broadly speaking, I agree with… because…
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
One is very much inclined to agree with… because…
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
I can see his/her point.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
I entirely agree that…
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Broadly speaking, I disagree with… because…
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
One is very much inclined to disagree with… because…
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
I can see his point, but disagree with it entirely.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
I strongly disagree that…
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
I am firmly opposed to the idea that…
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

…and…are similar/different as regards to…
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
In contrast to…, …shows…
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
…by contrast with… is/are…
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
…is similar to… in respect of…
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
…and… differ in terms of...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
The first…, by contrast, the second…
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
One difference between… and… is that…, whereas…
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

I would say that…
Θα μπορούσα να πω ότι...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
It seems to me that…
Μου φαίνεται ότι...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
In my opinion…
Κατά την γνώμη μου...
Omschrijving van een persoonlijke mening
From my point of view…
Κατά την δική μου άποψη...
Omschrijving van een persoonlijke mening
I am of the opinion that…
Είμαι της γνώμης ότι...
Omschrijving van een persoonlijke mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
It is my belief that… because…
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Let us now analyze/turn to/examine…
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Admittedly…, but…
Βεβαίως..., αλλά...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
It is true that…, yet the fact remains that…
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Granted, …, nevertheless…
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
On the contrary, …
Αντιθέτως, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
On the one hand…
Από τη μία...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
On the other hand…
Από την άλλη...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
In spite of…
Παρόλο που...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Despite the fact that…
Παρά το γεγονός ότι...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Scientifically/Historically speaking…
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Incidentally…
Παρεμπιπτόντως...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Furthermore…
Επιπροσθέτως...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse