Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Bilden visar ...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Beschrijving van een afbeelding
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Formen på diagrammet visar på att ...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Figur ... respresenterar ...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Figur ... visar ...
... figürü ...'i gösteriyor.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... undersöker ...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... skildrar ...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling