Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Bilden visar ...
V obrázku je obsažen(a)...
Beschrijving van een afbeelding
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Formen på diagrammet visar på att ...
Tvar grafu ukazuje, že...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Figur ... respresenterar ...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Figur ... visar ...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... undersöker ...
Diagram... zkoumá...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... skildrar ...
Diagram... znázorňuje
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling