Thai | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Bilden visar ...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Beschrijving van een afbeelding
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Formen på diagrammet visar på att ...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Figur ... respresenterar ...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Figur ... visar ...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... undersöker ...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... skildrar ...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling