Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Графики изображают прямую на уровне...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Bilden visar ...
На рисунке мы можем увидеть...
Beschrijving van een afbeelding
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Formen på diagrammet visar på att ...
Форма графика показывает, что...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Figur ... respresenterar ...
... обозначает
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Figur ... visar ...
... обозначает
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... undersöker ...
Диаграмма... рассматривает...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... skildrar ...
Диаграмма... изображает...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling