Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Bilden visar ...
A figura contém...
Beschrijving van een afbeelding
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Formen på diagrammet visar på att ...
A forma do diagrama demonstra que...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Figur ... respresenterar ...
Figura...representando...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Figur ... visar ...
Figura...mostrando...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... undersöker ...
Diagrama...examinando...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... skildrar ...
Diagrama...representando...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling