Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Bilden visar ...
画像は・・・・を含んでいる。
Beschrijving van een afbeelding
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Formen på diagrammet visar på att ...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Figur ... respresenterar ...
図・・・・は・・・・を表しています。
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Figur ... visar ...
図・・・・は・・・・を表している。
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... undersöker ...
図・・・・は・・・・を説明している。
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... skildrar ...
図・・・・は・・・・を示している。
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling