Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Bilden visar ...
Tässä kuvassa näkyy...
Beschrijving van een afbeelding
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Formen på diagrammet visar på att ...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Figur ... respresenterar ...
Kaavio ... edustaa...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Figur ... visar ...
Kuva ... näyttää...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... undersöker ...
Kaavio ... tarkastelee...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... skildrar ...
Kaavio ... esittää...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling