Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Bilden visar ...
La bildo montras...
Beschrijving van een afbeelding
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Formen på diagrammet visar på att ...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Figur ... respresenterar ...
Figuro... reprezente...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Figur ... visar ...
Figuro... montrante...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... undersöker ...
Diagramo... ekzamenante...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... skildrar ...
Diagramo... prezente...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling