Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Графики изображают прямую на уровне...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Resmin içinde ... de dahil durumda.
На рисунке мы можем увидеть...
Beschrijving van een afbeelding
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Форма графика показывает, что...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

... figürü ...'yi temsil ediyor.
... обозначает
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
... figürü ...'i gösteriyor.
... обозначает
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Диаграмма... рассматривает...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Диаграмма... изображает...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling