Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Această imagine conţine...
Beschrijving van een afbeelding
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Forma graficului demonstrează că...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Figura...reprezintă...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
... figürü ...'i gösteriyor.
Figura...arătând...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagrama...exprimând...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagrama...reprezentând...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling