Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Rysunek zawiera...
Beschrijving van een afbeelding
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Z kształtu wykresu wynika, że...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Rysunek... przedstawia...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
... figürü ...'i gösteriyor.
Rysunek... pokazuje...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagram...bada...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagram... zobrazowuje...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling